Λιμενικό

Είδος προσλήψεων:

Μόνιμες θέσεις

Αριθμός θέσεων:​

20

Υποχρεωτικό επίπεδο εκπαίδευσης:

Ημερομηνία έναρξης υποβολών:

16/01/2024

Ημερομηνία λήξης υποβολών:

22/01/2024

Προκήρυξη

Στοιχεία προκήρυξης

Είδος προσλήψεων:

Μόνιμες θέσεις

Αριθμός θέσεων:

20

Επίπεδο εκπαίδευσης:

Έναρξη υποβολών:

16/01/2024

Λήξη υποβολών:

22/01/2024

Περίληψη

απο Nextwork
απο Nextwork
1 λεπτά ανάγνωση

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει διαγωνισμό για την απευθείας κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) συνολικά 20 Αξιωματικών Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών – γυναικών) ειδικότητας Τεχνικού με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εως τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024.

 

Ειδικότητες

 

  • Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί – 4 θέσεις
  • Διπλωματούχοι Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί – 5 θέσεις
  • Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί – 2 θέσεις
  • Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών – 6 θέσεις
  • Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί – 1 θέση
  •  Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί – 2 θέσεις

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.