ΟΚΑΝΑ

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:​

77

Υποχρεωτικό επίπεδο εκπαίδευσης:

ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Ημερομηνία έναρξης υποβολών:

20/06/2024

Ημερομηνία λήξης υποβολών:

04/07/2024

Προκήρυξη

pdf_8304482.png
exclamation_16406758

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Στοιχεία προκήρυξης

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:

77

Επίπεδο εκπαίδευσης:

ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Έναρξη υποβολών:

20/06/2024

Λήξη υποβολών:

04/07/2024

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

Περίληψη

απο Nextwork
απο Nextwork
1 λεπτά ανάγνωση

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων και των λοιπών δομών του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς Ψυχιάτρους ή Γενικούς Ιατρούς ή Παθολόγους ή Ιατρούς κάθε άλλης Κλινικής Ειδικότητας, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νοσηλευτές, Βιοπαθολόγους και Ειδικούς Θεραπευτές, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος.

Ειδικότητες ΠΕ:


ΠΕ Ψυχίατροι: Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ρέθυμνο, Πρέβεζα, Σέρρες, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Εύβοια
ΠΕ Βιοπαθολόγοι: Αττική
ΠΕ Παθολόγοι – Γενικής Ιατρικής: Αττική, Μεσσηνία, Αιτωλοακαρνανία, Ροδόπη, Αχαΐα
ΠΕ Ψυχολόγοι: Αττική, Θεσσαλονίκη, Αχαΐα, Ηράκλειο
ΠΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί: Αττική, Θεσσαλονίκη, Αχαΐα, Δωδεκάνησα, Καβάλα
ΠΕ Νοσηλευτικής: Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Αχαΐα, Ιωάννινα

Ειδικότητες ΤΕ:


ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί: Αττική, Θεσσαλονίκη, Αχαΐα, Δωδεκάνησα, Καβάλα
ΤΕ Νοσηλευτικής: Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Αχαΐα, Ιωάννινα

Ειδικότητες ΔΕ:


ΔΕ Ειδικοί Θεραπευτές: Αττική

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαραίτητα τυπικά προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει:

Να αποστείλουν μόνο με συστημένη επιστολή στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ – ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, 10433 – Αθήνα την αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που βρίσκονται μέσα στην προκήρυξη.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.