ΟΚΑΝΑΕΛΗΞΕ 

Περίληψη

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 32 θέσεις εργασίας στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).  Ειδικότερα, ζητείται προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων και των λοιπών δομών του.

 

Για την αίτηση απαιτείται βιογραφικό σημείωμα.

 

Όσοι επιλεγούν θα εργαστούν στον ΟΚΑΝΑ υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα έτος και ως ακολούθως:

 

Νομός Αττικής

 

 • ΠΕ Ψυχιατρικής ή Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας: 2 θέσεις
 • ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής: 3 θέσεις
 • ΠΕ Παθολογίας: 1 θέση
 • ΠΕ Ψυχολόγων: 4 θέσεις
 • ΠΕ/ΤΕ κοινωνικών Λειτουργών: 9 θέσεις

 

Νομός Αχαΐας

 

 • ΠΕ Παθολογίας: 1 θέση

 

Νομός Έβρου

 

 • ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής: 1 θέση
 • ΠΕ Παθολογίας: 1 θέση
 • ΠΕ/ΤΕ κοινωνικών Λειτουργών: 1 θέση

 

Νομός Ημαθίας

 

 • ΠΕ Ψυχιατρικής: 1 θέση

 

Νομός Θεσσαλονίκης

 

 • ΠΕ Ψυχιατρικής ή Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας: 2 θέσεις

 

Νομός Ιωαννίνων

 

 • ΠΕ Ψυχιατρικής ή Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Κάθε άλλης Κλινικής Ειδικότητας: 1 θέση
 • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού: 1 θέση
 • ΠΕ Ψυχολόγων: 1 θέση
 • ΠΕ/ΤΕ κοινωνικών Λειτουργών: 1 θέση

 

Νομός Ρεθύμνου

 

 • ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής: 1 θέση

 

Νομός Τρικάλων

 

 • ΠΕ/ΤΕ κοινωνικών Λειτουργών: 1 θέση

 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για ειδικότητες της ίδιας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από την περαιτέρω διαδικασία.

Κόστος προκήρυξης συνδρομητών :

30€

Κόστος προκήρυξης χωρίς συνδρομή :

40€

Τι μπορείτε να κάνετε αν δεν έχετε
ΠΤΥΧΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ή
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ.

Άτομα που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν Πτυχίο Αγγλικών, ή Πιστοποίηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε Προκηρύξεις του Δημόσιου καθώς και σε Μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Τα παραπάνω προγράμματα είναι κατάλληλα για ενήλικες που έχουν χρόνια να ασχοληθούν με την Αγγλική Γλώσσα.

Αν ενδιαφέρεστε για κάποια απο τις 2 πιστοποιήσεις, συμπληρώστε τη φόρμα και ένας συνεργάτης μας θα σας καλέσει για να σας ενημερώσει για τα συνεργαζόμενα ΚΕΚ.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

ΟΚΑΝΑΕΛΗΞΕ 

Περίληψη

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 32 θέσεις εργασίας στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).  Ειδικότερα, ζητείται προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων και των λοιπών δομών του.

 

Για την αίτηση απαιτείται βιογραφικό σημείωμα.

 

Όσοι επιλεγούν θα εργαστούν στον ΟΚΑΝΑ υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα έτος και ως ακολούθως:

 

Νομός Αττικής

 

 • ΠΕ Ψυχιατρικής ή Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας: 2 θέσεις
 • ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής: 3 θέσεις
 • ΠΕ Παθολογίας: 1 θέση
 • ΠΕ Ψυχολόγων: 4 θέσεις
 • ΠΕ/ΤΕ κοινωνικών Λειτουργών: 9 θέσεις

 

Νομός Αχαΐας

 

 • ΠΕ Παθολογίας: 1 θέση

 

Νομός Έβρου

 

 • ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής: 1 θέση
 • ΠΕ Παθολογίας: 1 θέση
 • ΠΕ/ΤΕ κοινωνικών Λειτουργών: 1 θέση

 

Νομός Ημαθίας

 

 • ΠΕ Ψυχιατρικής: 1 θέση

 

Νομός Θεσσαλονίκης

 

 • ΠΕ Ψυχιατρικής ή Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας: 2 θέσεις

 

Νομός Ιωαννίνων

 

 • ΠΕ Ψυχιατρικής ή Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Κάθε άλλης Κλινικής Ειδικότητας: 1 θέση
 • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού: 1 θέση
 • ΠΕ Ψυχολόγων: 1 θέση
 • ΠΕ/ΤΕ κοινωνικών Λειτουργών: 1 θέση

 

Νομός Ρεθύμνου

 

 • ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής: 1 θέση

 

Νομός Τρικάλων

 

 • ΠΕ/ΤΕ κοινωνικών Λειτουργών: 1 θέση

 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για ειδικότητες της ίδιας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από την περαιτέρω διαδικασία.

Κόστος προκήρυξης συνδρομητών :

30€

Κόστος προκήρυξης χωρίς συνδρομή :

40€

Τι μπορείτε να κάνετε αν δεν έχετε Πτυχίο Αγγλικών ή
Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ.

Άτομα που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν Πτυχίο Αγγλικών, ή Πιστοποίηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε Προκηρύξεις του Δημόσιου καθώς και σε Μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Τα παραπάνω προγράμματα είναι κατάλληλα για ενήλικες που έχουν χρόνια να ασχοληθούν με την Αγγλική Γλώσσα.

Αν ενδιαφέρεστε για κάποια απο τις 2 πιστοποιήσεις, συμπληρώστε τη φόρμα και ένας συνεργάτης μας θα σας καλέσει για να σας ενημερώσει για τα συνεργαζόμενα ΚΕΚ

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

ΟΚΑΝΑΕΛΗΞΕ 

Περίληψη

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 32 θέσεις εργασίας στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).  Ειδικότερα, ζητείται προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων και των λοιπών δομών του.

 

Για την αίτηση απαιτείται βιογραφικό σημείωμα.

 

Όσοι επιλεγούν θα εργαστούν στον ΟΚΑΝΑ υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα έτος και ως ακολούθως:

 

Νομός Αττικής

 

 • ΠΕ Ψυχιατρικής ή Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας: 2 θέσεις
 • ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής: 3 θέσεις
 • ΠΕ Παθολογίας: 1 θέση
 • ΠΕ Ψυχολόγων: 4 θέσεις
 • ΠΕ/ΤΕ κοινωνικών Λειτουργών: 9 θέσεις

 

Νομός Αχαΐας

 

 • ΠΕ Παθολογίας: 1 θέση

 

Νομός Έβρου

 

 • ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής: 1 θέση
 • ΠΕ Παθολογίας: 1 θέση
 • ΠΕ/ΤΕ κοινωνικών Λειτουργών: 1 θέση

 

Νομός Ημαθίας

 

 • ΠΕ Ψυχιατρικής: 1 θέση

 

Νομός Θεσσαλονίκης

 

 • ΠΕ Ψυχιατρικής ή Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας: 2 θέσεις

 

Νομός Ιωαννίνων

 

 • ΠΕ Ψυχιατρικής ή Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Κάθε άλλης Κλινικής Ειδικότητας: 1 θέση
 • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού: 1 θέση
 • ΠΕ Ψυχολόγων: 1 θέση
 • ΠΕ/ΤΕ κοινωνικών Λειτουργών: 1 θέση

 

Νομός Ρεθύμνου

 

 • ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής: 1 θέση

 

Νομός Τρικάλων

 

 • ΠΕ/ΤΕ κοινωνικών Λειτουργών: 1 θέση

 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για ειδικότητες της ίδιας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από την περαιτέρω διαδικασία.

Κόστος προκήρυξης συνδρομητών :

30€

Κόστος προκήρυξης χωρίς συνδρομή :

40€

Τι μπορείτε να κάνετε αν δεν έχετε Πτυχίο Αγγλικών ή
Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ.

Άτομα που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν Πτυχίο Αγγλικών, ή Πιστοποίηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε Προκηρύξεις του Δημόσιου καθώς και σε Μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Τα παραπάνω προγράμματα είναι κατάλληλα για ενήλικες που έχουν χρόνια να ασχοληθούν με την Αγγλική Γλώσσα.

Αν ενδιαφέρεστε για κάποια απο τις 2 πιστοποιήσεις, συμπληρώστε τη φόρμα και ένας συνεργάτης μας θα σας καλέσει για να σας ενημερώσει για τα συνεργαζόμενα ΚΕΚ.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το τελευταίο διάστημα έχουν ληφθεί ερωτήσεις σχετικά με εταιρίες που παρουσιάζονται ως συνεργάζομενες με την Nextwork™.

Η εταιρία μας έχει την έδρα της στην οδό Παντανάσσης 29 & Μαιζώνος, 3ος όροφος (Έναντι Δημαρχείου Πατρών), με ΑΦΜ 078181144, και ο επίσημος ιστότοπος βρίσκεται στο nextwork.gr. Τα επίσημα στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των τηλεφώνων και των τραπεζικών λογαριασμών μας, αναγράφονται αποκλειστικά στον ιστότοπό μας.

Τα προσωπικά στοιχεία των συνδρομητών μας διασφαλίζονται με υψηλά πρότυπα ασφαλείας στις βάσεις δεδομένων μας. Δεν διαμοιράζονται σε τρίτους, και η χρήση τους περιορίζεται αποκλειστικά στο προσωπικό μας για τους σκοπούς που έχουν συμφωνηθεί και επαναβεβαιωθεί για κάθε εργασία που αναλαμβάνεται από τους υποψηφίους.

Σας καλούμε να ενημερώνεστε αποκλειστικά από τον ιστότοπό μας και τις επικοινωνίες μας μέσω των αναγραφόμενων email και τηλεφώνων, καθώς και από τις επίσημες σελίδες μας στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν έχουμε καμία σχέση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, είτε νόμιμη είτε μη νόμιμη, και αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για τέτοιες προσπάθειες απάτης.

Σε περίπτωση που τρίτα πρόσωπα ή φορείς επικοινωνήσουν με σκοπό συνεργασίας ή ανάθεσης εργασίας από την Nextwork™, πέραν των επίσημων ανακοινώσεων μας, προτείνουμε να ενεργείτε προσεκτικά και να επικοινωνείτε με τις αρμόδιες αρχές, καθώς η εταιρία μας δεν φέρει ευθύνη για τέτοιες ενέργειες.

Η εταιρία επαγρυπνει για συμπεριφορές που επηρεάζουν αρνητικά τη φήμη και την αξιοπιστία μας και διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει νόμιμες ενέργειες στα αρμόδια δικαστήρια, εάν η εταιρική μας ακεραιότητα τεθεί υπό κίνδυνο ή εάν η Nextwork υποστεί συκοφαντικές συμπεριφορές που επηρεάζουν δυσμενώς τις υπηρεσίες μας με σκοπούς δόλιας φύσης.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.