ΟΠΕΚΕΠΕ

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:​

44

Υποχρεωτικό επίπεδο εκπαίδευσης:

ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Ημερομηνία έναρξης υποβολών:

03/07/2024

Ημερομηνία λήξης υποβολών:

12/07/2024

Προκήρυξη

exclamation_16406758

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

1. Για τις θέσεις των οδηγών, αίτηση μπορέι να γίνει με οποιοδήποτε πτυχίο ΔΕ (Λύκειο, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ κλπ), αρκεί να υπάρχει και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας
2. Για τις θεσεις ΥΕ (Γυμνασίου) δεν απαιτείται κανέναν πρόσθετο προσόν.

Στοιχεία προκήρυξης

Είδος προσλήψεων:

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αριθμός θέσεων:

44

Επίπεδο εκπαίδευσης:

ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Έναρξη υποβολών:

03/07/2024

Λήξη υποβολών:

12/07/2024

Τι να προσέξετε στην προκήρυξη:

1. Για τις θέσεις των οδηγών, αίτηση μπορέι να γίνει με οποιοδήποτε πτυχίο ΔΕ (Λύκειο, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ κλπ), αρκεί να υπάρχει και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας
2. Για τις θεσεις ΥΕ (Γυμνασίου) δεν απαιτείται κανέναν πρόσθετο προσόν.

Περίληψη

απο Nextwork
απο Nextwork
0 λεπτά ανάγνωση

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) ενέκρινε την προκήρυξη την πρόσληψη 44 νέων υπαλλήλων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι θέσεις αφορούν επτά ειδικότητες στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας. Οι περιοχές που θα απασχοληθεί το νέο προσωπικό ειναι οι: Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Δράμα, Κοζάνη, Τρίπολη, Πάτρα, Λαμία, Ηράκλειο Κρήτης, Ρέθυμνο και Μυτιλήνη.

Ειδικότητες ΠΕ:


ΠΕ Γεωπόνοι (17 θέσεις)
ΠΕ Κτηνίατροι (7 θέσεις)
ΠΕ Οικονομικού (4 θέσεις)

Ειδικότητες ΤΕ:


ΤΕ Γεωπόνοι (4 θέσεις)
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (4 θέσεις)
ΤΕ Πληροφορικής (6 θέσεις)

Ειδικότητες ΔΕ:


ΔΕ Οδηγοί (1 θέση)

Ειδικότητες ΥΕ:


ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (1 θέση)

Για τις κατηγορίες ΠΕ Γεωπόνοι, ΤΕ Γεωπόνοι, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, απαιτείται γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου ενώ για την κατηγορία ΔΕ Οδηγοί απιτείται ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει) και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

30€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

40€

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

"Δε διαθέτω πτυχίο Αγγλικών ή Υπολογιστών"

Υποψήφιοι που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, έχουν τη δυνατότητα να τα λάβουν μέσα σε λίγες ημέρες με εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Δημοφιλή άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σημειώση

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.