Παιδικοί Σταθμοί Δήμου ΑιγιαλείαςΕΛΗΞΕ 

pdf

Περίληψη

 

ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: ΦΕΚ:
20/10/2023
30/10/2023
23

 

To ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», που εδρεύει στον Δήμο Αιγιαλείας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προκηρύσσει την πρόσληψη, συνολικά 23 ατόμων, για τη στελέχωση των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του Δήμου.

 

Ειδικότερα, οι προσλήψεις θα γίνουν για την στελέχωση των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών που είναι ενταγμένοι στη δράση«προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», την χρονική περίοδο 2023-2024.

 

Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ) και θα έχουν διάρκεια, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, έως τις 31 Αυγούστου 2024, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.

 

Η έναρξη ή συνέχιση της κάθε σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης» (voucher), σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον διέπει, για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης.

 

Να σημειωθεί ακόμα ότι όσοι επιλεγούν οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη τους, πιστοποιητικό υγείας.

 

Ειδικότητες

 

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

 

 • ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας – 11 θέσεις
 • ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – 7 θέσεις
 • ΔΕ Μαγείρων – 1 θέση
 • ΥΕ Τραπεζοκόμων – 2 θέσεις
 • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων – 2 θέσεις

 

 

Κόστος προκήρυξης συνδρομητών :

Κόστος προκήρυξης χωρίς συνδρομή :

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Παιδικοί Σταθμοί Δήμου ΑιγιαλείαςΕΛΗΞΕ 

pdf

Περίληψη

 

ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: ΦΕΚ:
20/10/2023
30/10/2023
23

 

To ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», που εδρεύει στον Δήμο Αιγιαλείας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προκηρύσσει την πρόσληψη, συνολικά 23 ατόμων, για τη στελέχωση των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του Δήμου.

 

Ειδικότερα, οι προσλήψεις θα γίνουν για την στελέχωση των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών που είναι ενταγμένοι στη δράση«προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», την χρονική περίοδο 2023-2024.

 

Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ) και θα έχουν διάρκεια, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, έως τις 31 Αυγούστου 2024, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.

 

Η έναρξη ή συνέχιση της κάθε σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης» (voucher), σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον διέπει, για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης.

 

Να σημειωθεί ακόμα ότι όσοι επιλεγούν οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη τους, πιστοποιητικό υγείας.

 

Ειδικότητες

 

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

 

 • ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας – 11 θέσεις
 • ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – 7 θέσεις
 • ΔΕ Μαγείρων – 1 θέση
 • ΥΕ Τραπεζοκόμων – 2 θέσεις
 • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων – 2 θέσεις

 

 

Κόστος προκήρυξης συνδρομητών :

Κόστος προκήρυξης χωρίς συνδρομή :

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Παιδικοί Σταθμοί Δήμου ΑιγιαλείαςΕΛΗΞΕ 

pdf

Περίληψη

 

ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: ΦΕΚ:
20/10/2023
30/10/2023
23

 

To ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», που εδρεύει στον Δήμο Αιγιαλείας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προκηρύσσει την πρόσληψη, συνολικά 23 ατόμων, για τη στελέχωση των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του Δήμου.

 

Ειδικότερα, οι προσλήψεις θα γίνουν για την στελέχωση των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών που είναι ενταγμένοι στη δράση«προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», την χρονική περίοδο 2023-2024.

 

Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ) και θα έχουν διάρκεια, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, έως τις 31 Αυγούστου 2024, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.

 

Η έναρξη ή συνέχιση της κάθε σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης» (voucher), σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον διέπει, για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης.

 

Να σημειωθεί ακόμα ότι όσοι επιλεγούν οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη τους, πιστοποιητικό υγείας.

 

Ειδικότητες

 

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

 

 • ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας – 11 θέσεις
 • ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – 7 θέσεις
 • ΔΕ Μαγείρων – 1 θέση
 • ΥΕ Τραπεζοκόμων – 2 θέσεις
 • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων – 2 θέσεις

 

 

Κόστος προκήρυξης συνδρομητών :

Κόστος προκήρυξης χωρίς συνδρομή :

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πτυχίο Αγγλικών για να το χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύξεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά,  στον Ιδιωτικό τομέα και αλλού.

ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βιάζονται μέσα σε λίγες ημέρες να πάρουν πιστοποίηση Υπολογιστών για να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα στον ΑΣΕΠ, σε προκηρύεις Δημοσίου, σε μεταπτυχιακά ή στον Ιδιωτικό τομέα.

Nextwork #myRegistry®
Συνδρομητική υπηρεσία παρακολούθησης, ενημέρωσης και υποστήριξης υποψηφίων σχετικά με τις προκυρήξεις που τους αφορούν, τις ειδικότητες και τις περιοχές πρόσληψης που τους ενδιαφέρουν.

Τελευταία νέα

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.

Σημειώστε!

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι υπηρεσίες της εταιρίας μας αφορούν όλη την Ελλάδα και διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα με την πόλη που κατοικείτε.